Disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud
Mijn Hypotheek streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Mijn Hypotheek en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in de informatie op deze site(s).

De informatie die Mijn Hypotheek op haar site aanbiedt is geen advies maar gebaseerd op algemene uitgangspunten. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze Website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijn Hypotheek. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de Website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.
Achtergrond